Uitgeverij Henric Graaff van IJssel (HGY)

 

 

Home

De schrijver

Contact

Downloads

Bestellen

 

Vakliteratuur/studieboeken voor:

Fysiotherapie, Manuele therapie, Bewegingstechnologie, Lichamelijke opvoeding, Sport en Bewegen, Sporttechnologie, Ergotherapie, Oefentherapie Cesar en Mensendieck, Podotherapie, Podologie, Human Technology, Bewegingswetenschappen

O&A1988

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Het leerboek Osteo en Arthrokinematika verscheen in 1988 en is in eerste instantie geschreven voor studenten aan opleidingen Fysiotherapie en Manuele Therapie.
Ook andere disciplines die zich bezighouden met het menselijk bewegingsapparaat kunnen met het bestuderen van dit boek, of onderdelen daaruit, een beter begrip ontwikkelen voor het functioneren van gewrichten.
Vooral de keuze van de arthrokinematische definities (rol, schuif, schommel, glij en tol) voor het beschrijven van bewegingen in synoviale gewrichten en de toepassingen daarvan, zijn een essentieel onderdeel van dit boek.
Relaties tussen vormen en functies van het menselijk bewegingsapparaat vormen tevens een rode draad van het boek.

Het boek Osteo- en Arthrokinematika (ISBN10: 9072467019) is te koop bij de erkende boekhandel of te bestellen bij de uitgever voor € 33,- (inclusief verzendkosten). uitgeverijHGY@gmail.com

 

Hoofdstukindeling

Voorwoord

Algemene kinematica
baan, snelheid, versnelling, vrije val, kromlijnige beweging, hoeksnelheid, tangentiële en centripetale versnelling, hoekversnelling.

Osteo-kinematica
translatie, rotatie, stangenstelsels, de centrode, rotatievectoren, voorbeelden, vrijheidsgraden van beweging, open en gesloten kinematische ketens,

Massatraagheid
slingerbewegingen, massatraagheidsmomenten, eigenfrequenties, voorbeelden.

Iets over Vorm en Functie
relaties tussen vormen en functies en verschillende opvattingen.

Vormgeving van synoviale gewrichten
De evolute, Close Packed Position, gekoppelde bewegingen,

Arthro-kinematica
rol, schuif, tol, voorbeelden, mogelijke draaipunten, schommel, glij, tol, 3D-bewegingen, het sturende bindweefsel, functiestoringen.

Stellingen

Literatuurlijst